Kto bola PhDr.Anna Vydrová?

Kto bola PhDr.Anna Vydrová?

Čestnosť, zodpovednosť, disciplína a odbornosť. To sú prívlastky, ktoré vystihovali našu bývalú kolegyňu, priateľku, pracovnú mamu a riaditeľku pani PhDr. Annu Vydrovú.

Celý svoj profesijný život zasvätila knihovníctvu, ktoré vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Po jeho úspešnom ukončení začala svoju bohatú pracovnú kariéru vo vtedajšej Okresnej, dnes Tekovskej knižnici v Leviciach. Zo začiatku ako metodička, potom bibliografka, neskôr ako vedúca odboru knižničných služieb a od r. 1990, až do odchodu do dôchodku v r. 1999 ako riaditeľka. Bola v úzkom kontakte nielen s kolegami v domovskej knižnici, ale aj s knihovníkmi v regióne, ktorí si ju vážili a ctili ako erudovanú odborníčku. Je považovaná za zakladateľku regionálnej bibliografie v levickom regióne. Popri svojej každodennej práci v knižnici stihla aj vedecky pracovať. Bola autorkou mnohých štúdií a článkov, publikovaných v odbornom časopise Čitateľ, ktorého sa stala aj členkou redakčnej rady. Pracovala vo viacerých odborných orgánoch, stala sa predsedníčkou Knihovníckej sekcie Spolku slovenských knihovníkov (SSK) a podieľala sa na založení jeho krajskej pobočky v Nitrianskom kraji.

V odbornej verejnosti, v kultúrnom živote mesta a regiónu bola uznávanou a rešpektovanou osobnosťou. Získala celoslovenské Ocenenie SSK za prínos k rozvoju slovenského knihovníctva a za celoživotnú a mimoriadnu prácu v prospech levickej kultúry jej bola udelená Cena primátora mesta Levice.

Milovala svoju prácu, milovala literatúru a hlavne poéziu. Jej prednesu sa venovala z vlastného záujmu ako interpretka, neskôr ako režisérka literárnych pásiem a porotkyňa súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy. Aj po odchode do dôchodku bola pani PhDr. Anna Vydrová pravidelnou a váženou členkou poroty na celoslovenskej literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu.

S jej menom sa spája najvýznamnejšie obdobie rozvoja Tekovskej knižnice, spojené s aizáciou výpožičiek, realizáciou významných celoslovenských podujatí, v ktorých sa vďaka svojej charizme a profesionalite cítila ako ryba vo vode. Záležalo jej na profesionálnom prístupe ku knihovníckej práci a pracovníkom  vštepovala, aby do služby čitateľom vkladali aj kus svojej osobnosti, lebo len vtedy bude mať ich práca zmysel a bude im prinášať radosť.