O Nás

O Nás

V Leviciach dňa 28. apríla 2017 vznikla nezisková organizácia, ktorá nesie meno knihovníčky, bývalej riaditeľky Tekovskej knižnice v Leviciach PhDr. Anny Vydrovej.

Predmetom činnosti organizácie sú všeobecne prospešné služby, a to najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti vykonáva aktivity na podporu rozvoja slovenského knihovníctva akými sú vzdelávanie knihovníkov, oceňovanie práce knihovníkov a knižníc.                                                                                                                                                 

Cieľom druhej línie aktivít neziskovej organizácie je podpora detí v čítaní kníh, tvorivého písania u mladých, začínajúcich, talentovaných autorov a prezentácia ich tvorby na verejnosti.  Organizovanie workshopov, tvorivých dielní, seminárov a podujatí tvorivého písania.

Aj na tejto webovej stránke sa máte možnosť prejaviť a získať vydanie vašej básnickej zbierky.

Od svojho založenia podporila NOAV projekty ako Noc literatúry, tábor Baluland, Spýtaj sa vašich a iné.

Každoročne organizuje podujatie DEŇ NAŠEJ POÉZIE, ktoré sa koná 12. októbra v Leviciach.  Spolupracuje s Tekovskou knižnicou v Leviciach a v roku 2019 vyhlásili I.ročník súťaže vo vlastnej tvorbe poézie s názvom „Verše pre Annu Vydrovú“. Celoročne sa vynuje projektu – Darujeme knihy – pre SŠ, VŠ, škôlky, knižnice…

Pripravujeme ďalšie projekty a spolupráce, o ktorých vás budeme priebežne informovať na našej stránke a facebookovom profile.                                                                                                                                        

Ak by ste chceli podporiť neziskovú organizáciu finančne, naše údaje nájdete v kolónke Kontakt. Od roku 2019 bude NOAV zapísaná aj v registri prijímateľov 2% z dane.

ĎAKUJEME ZA PODPORU