O Nás

O Nás

V Leviciach dňa 28. apríla 2017 vznikla nezisková organizácia, ktorá nesie meno knihovníčky, bývalej riaditeľky Tekovskej knižnice v Leviciach PhDr. Anny Vydrovej.

Predmetom činnosti organizácie sú všeobecne prospešné služby, a to najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti vykonáva aktivity na podporu rozvoja slovenského knihovníctva akými sú vzdelávanie knihovníkov, oceňovanie práce knihovníkov a knižníc.                                                                                                                                                        Cieľom druhej línie aktivít neziskovej organizácie je podpora detí v čítaní kníh, tvorivého písania u mladých, začínajúcich, talentovaných autorov a prezentácia ich tvorby na verejnosti.  Organizovanie workshopov, tvorivých dielní, seminárov a podujatí tvorivého písania.

Aj na tejto webovej stránke sa máte možnosť prejaviť a získať vydanie vašej básnickej zbierky.

Od svojho založenia podporila NOAV projekty ako Noc literatúry a tábor Baluland.                                                                                                                                                                                                                           Pripravujeme projekty s názvom „Deň našej poézie“, „Denný tábor tvorivého písania“ a „Cena Anny Vydrovej“, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Ak by ste chceli podporiť neziskovú organizáciu finančne, naše údaje nájdete v kolónke Kontakt. Od roku 2019 bude NOAV zapísaná aj v registri prijímateľov 2% z dane.